2023 lustrumjaar Jo Kolk Studiefonds

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Jo Kolk is overleden en dat zij haar nalatenschap ter beschikking stelde voor een Studiefonds dat zich zou richten op vrouwelijke studentes en promovendi en herintredende vrouwen die een studie nodig hebben. In het kader van dit lustrum is een aantal podcasts gemaakt, met onder meer de vrouw die nauw betrokken was bij de oprichting van het Studiefonds en twee vrouwelijke statushouders die via het UAF een beurs hebben ontvangen. Ook werd op 7 juli een lunch georganiseerd met oud-bestuursleden en met bestuursleden van andere fondsen, om met elkaar kennis en ervaringen te delen over de ontwikkelingen in fondsenland. Kijk op onze lustrumpagina om de podcasts te beluisteren en foto’s van de lunch te bekijken.

Het VVAO-lid Jo Kolk vond een goede opleiding voor vrouwen heel belangrijk. Daarom heeft ze bij haar overlijden in 1998 haar vermogen in de Stichting Jo Kolk Studiefonds ondergebracht.

Doel

Het Jo Kolk Studiefonds wil vrouwen die studeren of afgestudeerd zijn aan een universiteit of hogeschool stimuleren om hun opleiding te voltooien of uit te breiden.
Dit doet het fonds door een éénmalige financiële bijdrage toe te kennen. De hoogte van de toegekende bijdragen is verschillend en is afhankelijk van de gevraagde bijdrage, de eigen bijdrage, bijdragen van overige fondsen en ook van het beschikbare budget in relatie tot het aan aantal aanvragen in een jaar.

De Stichting Jo Kolk Studiefonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
ANBI Info

Beurzen

Het Jo Kolk Studiefonds stelt twee keer per jaar (in mei en november) beurzen beschikbaar. Er zijn beurzen in 3 categorieën:

Studenten, promovendi en herintredende vrouwen die een beurs hebben ontvangen, schrijven een kort verslag waarin zij iets vertellen over hun onderzoek, activiteiten en ervaringen.

Ook al is een bijdrage uit het Jo Kolk Studiefonds meestal niet heel groot, toch is deze belangrijk in de carrière van veel studerende en werkende vrouwen. Soms kan het net dát verschil maken, waardoor zij de mogelijkheid krijgen hun idealen waar te maken. Dat was precies wat Jo Kolk voor ogen had, toen ze geld naliet om deze Stichting op te richten.